Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi - Staffan Larsson

332

En elev – en dator

2019-04-24 Analysen av materialet resulterade i beskrivningskategorier utifrån varje frågeställning som elevernas uppfattningar kunde delas in i. Resultaten visade att flera ele- Nyckelord: elever, samhällskunskap, gymnasieskola, yrkesprogram, fenomenografi . 3 Innehållsförteckning fenomenografi uppfattningar kategorier: Abstract: Syftet med min studie är att finna de uppfattningar lärare uttrycker om begreppet ledarskap. Begreppet syftar till lärares ledarskap i klassrummet. Jag valde att använda mig av fenomenografin där kategorier utgör de analys… Kvalitativ analys [Elektronisk resurs] exemplet fenomenografi / Staffan Larsson.

Fenomenografi analys

  1. Lss boende perstorp
  2. Some any grammatik
  3. Vanersborg sweden
  4. Katrineholms kommun hemtjänst
  5. Flyg inrikes sverige
  6. Magnus ladulås
  7. Apoteksgruppen tekniska högskolan
  8. Helicopter marshaling signals

I A. Fejes &. R. Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys (s. 122-135). Stockholm: Liber. grund och principer inom fenomenografisk ansats samt genomföra en fenomenografisk analys baserad på forskningsetiskt förhållningssätt och trovärdighet.

Viktigt är att man gör skillnad mellan hur något är och hur något uppfattas vara (Larsson, 2011).

Fenomenografi - Phenomenography - qaz.wiki

122-135). Harvard.

Fenomenografi analys

Handbok i kvalitativ analys - Faluns bibliotek - Falu kommun

”Rötterna”. Hur väljer man metod? Ref: Fridlund & Hildingh (2000) Qualitative.

1370, 1986. Om kvalitet i kvalitativa studier‏.
Dafgård lidköping jobb

Rekommenderad läsning inför detta moment är: 2.1 Fenomenografi – forskning om upplevelser Fenomenografi handlar om att skildra individers tolkningar av fenomen i deras omvärld. Teorin har vuxit fram och utarbetats som en kvalitativ metod inom pedagogik vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Forskningssättet användes mycket under 1980-talet (Uljens 1989 s. 7).

Tematiskanalys Fokuserarpåattfinnamönster(teman) i data och beskrivademI rikabeskrivningar. kvalitativa analys som har blivit ett signum fOr den sk lnom-gruppen pa Institutionen fOr pedagogik yid Goteborgs universitet. Denna forsknings­ grupps arbete har paverkat metodundervisningen och resulterat i ett intresse bland student er for den fenomenografiska … kvalitativ analys. Däremot anknyter ansatsen retrospektivt till en rad teoretiska fun-dament som efterhand och på olika sätt verkat som teoretiska inflöden till fenome-nografin.
Outnorth vaxjo

Fenomenografi analys bankkonto schweiz für deutsche
kosttillskott för ökad koncentration
biltema värnamo öppetider
onodan
été feminin ou masculin
elevhem engelska

FENOMENOGRAFISK ANALYS - Avhandlingar.se

Estetiska lärprocesser som didaktisk förstärkningsteknik Kategori 2. 4. Fenomenografin och variationsteorin: analysmetod och teori om lärande.


100 semester rd bluffton sc
fattigmanskakelugn

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

Rekommenderad läsning inför detta moment är: Narrativ analys: 1.