Kontrollplan - Borås Stad

3222

Färdigställandeskydd - Kävlinge kommun nyaste

Här får du några exempel inom de olika grupperna. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MUR/PLANK Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Antalet av kontrollpunkter i exemplet är satta med antagandet att det är en kontrollplan för en normal villa. I förarbetena, proposition 2009/10:170, till PBL skriver man att 20-30 kontrollpunkter kan vara lämpligt för ett småhus och om man begränsar kontrollpunkterna till de viktigaste momenten ökar sannolikheten för att En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs.

Kontrollplan exempel småhus

  1. Vad tar upp plats på min mac
  2. To envelope

Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) KONTROLLPLAN. kontrollplan för enklare byggnader. KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Fastighetsbeteckning: Ärende:Byggherre: Kontrollansvarig: För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med ovanstående kontrollpunkter signerade samt underskriven till: Åtvidabergs kommun, Byggkontoret.

Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd? I varje lägenhet i ett småhus (bostadshus) ska det finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan  av K Rosander Nyberg · 2009 — Rapporten ger exempel på lösningar gällande konstruktion, installationer och Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer. Stockholm: en kontrollplan vara upprättad av byggherren.

ANMÄLAN Eldstad/Skorsten - Tingsryds kommun

Gruppbyggda. Flerbostadshus.

Kontrollplan exempel småhus

Luftläckage I Småhus - Vi provtrycker, värmefotograferar ditt hus!

Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här.

Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan.
Sven otto littorin

Tips och råd. Om du är osäker på hur kontrollplanen upprättas kan du ofta få hjälp av den anlitade arkitekten, konstruktören eller leverantören av exempelvis balkonginglasningen eller braskaminen. Kontrollplan PBL Tillbyggnad fritidshus 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled) B Kontrollplan krävs i alla ärenden. För enklare ärenden kan startbesked ges i samband med att du får beslut om bygglov. Kontrollplanen ska då finnas med vid inlämnandet av ansökan om lov.

Se www.boverket.se Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus. Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan.
Peter singer djurens frigorelse

Kontrollplan exempel småhus nattfjäril arter
var tionde bråkform
vuc västerås betyg
omstrukturering engelska
linasmatkasse meny
skolverket idrott och hälsa corona

Byggblanketter - Skellefteå kommun

Hemsida . www.harnosand.se. Telefon . 0611-34 80 00 .


Konfliktdiamanter
snoskoter 2021

SOU 2005:030 Lagen om byggfelsförsäkring. En utvärdering

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa. Exempel på kontrollplan för inglasat uterum. Exempel på kontrollplan för fasadändring fönster. Mallförslag till Exempel på kontrollplan för enklare byggnader och mindre tillbyggnader. Kontakt. Ninni Hellqvist.