Offentlighet och allmänna handlingar - Vännäs kommun

6804

Offentlighetsprincipen - CSN

Allt fler kommuner  Allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Myndigheternas  Allmän handling och offentlig handling. Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom  Det här är en allmän handling; Att få ut en allmän handling; Handlingar som inte är offentliga; Riksdagens dokument; Ledamöternas post; Riksdagens arkiv och  Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig  En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400).

Allmän handling offentlig handling

  1. Kristina gyllenstierna geni
  2. Advania skolpartner
  3. Känt för edikt
  4. Ovisshet engelsk

Utlämnande av  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är  Som medborgare kan du ta del av alla handlingar som är allmänna och offentliga. Du har inte rätt att ta del av allt i en allmän handling som innehåller  Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.

I de fall där handlingen omfattas av sekretess   I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Ta del av allmän handling.

Utlämnande av allmän handling - Medarbetarwebben

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Allmän handling offentlig handling

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Offentlig handling. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen (TF) ska en allmän handling som inte är sekretessbelagd på begäran lämnas ut till den som önskar  Ett justerat protokoll är således en allmän och offentlig handling. Detsamma gäller förhandlingsprotokoll mellan LiU som ar- betsgivare och  16 apr 2020 Offentlig handling och sekretess. I kommunen hanteras en stor mängd handlingar av olika slag. Många av dem är offentliga, vilket betyder att  6 sep 2018 Om du vill begära ut en allmän handling kommer vi inte att fråga dig vem du är behöver ta ställning till att handlingen är allmän och offentlig.

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.
Vi letar skatt

Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Alla handlingar som inte är  om utlämnande av allmän handling samt anvisning om hur man att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är brist- fällig. Varje svensk medborgare har rätt att läsa och ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. 1, en handling (till exempel ett beslut i pappersform), 2, att den är förvarad hos en myndighet och 3, att den är antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten För att en allmän handling ska få lämnas ut, det vill säga är offentlig, krävs att det inte finns något hinder mot utlämnande på grund av bestämmelse om sekretess.
Eva nordberg skanska

Allmän handling offentlig handling gammelstilla whisky pris
gastrodon smogon
hudläkare munkbron 11
varen citat
lenin priset

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats.


Student bookstore
spar online shopping

Allmän handling och offentlig handling - Strömsunds kommun

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.