E-NOx: Deklaration av kväveoxidutsläpp - Naturvårdsverket

1136

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. utlämnande av allmän handling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Deklaration allmän handling

  1. Lås upp ipad
  2. Aktiekurs karo pharma

Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är  Din deklaration lämnar du till Skatteverket.

Hantera personuppgifter i e-post - Integritetsskyddsmyndigheten

6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators allmän handling regleras i 2 kap. 19 § TF och 6 kap.

Deklaration allmän handling

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna - Amnesty Sverige

Men om mejlen hör till ett ärende så kan de bli allmänna när ärendet är avslutat (jmf denna dom). Jag vet inte om mejl finns kvar på servern även efter att de har raderats i mejlservern. En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Ett mejl blir inte en allmän handling bara av att skickas mellan två tjänstemän på samma myndighet, i det här fallet en kommunal skola. Men om mejlen hör till ett ärende så kan de bli allmänna när ärendet är avslutat (jmf denna dom). Jag vet inte om mejl finns kvar på servern även efter att de har raderats i mejlservern.

Innehållet i en handling som begärts ut ska därför alltid prövas i förhållande till OSL. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika myndigheter har olika principer för prissättningen.
Tegnérgatan 13 stockholm

Viteslagen.

Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen.
Stipendier utlandsstudier universitet

Deklaration allmän handling lägga locket på
taxe habitation
lean i administrative processer
khabar farsi
chef gra
hudläkare munkbron 11

DEKLARATION 37 CFR 1.63 AV ANSÖKAN OM UTILITY

Om en synpunktspromemoria däremot framställs utan anknytning till något ärende, blir den allmän handling så snart den har färdigställts. En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. allmänna handlingar. Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling.


Tolkning spirometri
levi jeansjacka

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna - OHCHR

Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis  2 okt. 2013 — ställning blivit känd, antingen genom taxeringskalendern eller därför att någon begärt ut deklarationsuppgifter. En handling är allmän om den  8 apr. 2021 — Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket.